Контактни данни

Нужда от помощ?

Телевизорът работи бавно, реагира зле на команди img

Уважаеми клиенти, ако имате следните въпроси по време на исползване:

Телевизорът работи бавно, не реагира добре на команди, произволно се рестартира, "виси" по време на работа и трябва да се изключва от контакта.

Съветваме ви да направите следното:

Приложенията се затварят сами img

Ако едно от вашите приложения се затвори от само себе си, но другите работят правилно, в този случай трябва да изчистите данните на приложението:

Инструкция

Ако имате няколко приложения, които се затварят произволно, извършете нулиране до фабричните настройки:

Телевизорът "виси" и не се включва img

Уважаеми клиенти, ако случва следното:

- телевизорът виси на скрийнсейвъра/логото;
- телевизорът виси по време на процеса на инсталиране на актуализацията;
- телевизорът увисва след инсталиране на актуализацията при рестартиране;
– телевизорът не се включва след актуализацията.

Препоръчваме да направите следното:

Свързване на дистанционното управление img

Уважаеми клиенти, за да свържете дистанционното управление към телевизора, следвайте инструкциите:

Инструкция

Въпроси относно настройването на канали img

Как да определите версията на операционната система Android TV.

Отворете Настройки → Настройки на устройството → Всичко за устройството → Версия (9 или 11).

Уважаеми клиенти, използвайте инструкциите за настройка на канали:

GATV 9

GATV 11

Инструкции за редактиране на кабелни и наземни цифрови канали:

GATV 9

GATV 11

Дублиране на изображението на смартфона на телевизионния екран img

Уважаеми клиенти, за да дублирате екрана на смартфона на телевизора, използвайте инструкциите:

Инструкция

Телевизорът работи бавно, реагира зле на команди img

Уважаеми клиенти, ако имате следните въпроси по време на исползване:

Телевизорът работи бавно, не реагира добре на команди, произволно се рестартира, "виси" по време на работа и трябва да се изключва от контакта.

Съветваме ви да направите следното:

Приложенията се затварят сами img

Ако едно от вашите приложения се затвори от само себе си, но другите работят правилно, в този случай трябва да изчистите данните на приложението:

Инструкция

Ако имате няколко приложения, които се затварят произволно, извършете нулиране до фабричните настройки:

Телевизорът "виси" и не се включва img

Уважаеми клиенти, ако случва следното:

- телевизорът виси на скрийнсейвъра/логото;
- телевизорът виси по време на процеса на инсталиране на актуализацията;
- телевизорът увисва след инсталиране на актуализацията при рестартиране;
– телевизорът не се включва след актуализацията.

Препоръчваме да направите следното:

Свързване на дистанционното управление img

Уважаеми клиенти, за да свържете дистанционното управление към телевизора, следвайте инструкциите:

Инструкция

Въпроси относно настройването на канали img

Как да определите версията на операционната система Android TV.

Отворете Настройки → Настройки на устройството → Всичко за устройството → Версия (9 или 11).

Уважаеми клиенти, използвайте инструкциите за настройка на канали:

GATV 9

GATV 11

Инструкции за редактиране на кабелни и наземни цифрови канали:

GATV 9

GATV 11

Дублиране на изображението на смартфона на телевизионния екран img

Уважаеми клиенти, за да дублирате екрана на смартфона на телевизора, използвайте инструкциите:

Инструкция

Телевизорът работи бавно, реагира зле на команди img

Уважаеми клиенти, ако имате следните въпроси по време на исползване:

Телевизорът работи бавно, не реагира добре на команди, произволно се рестартира, "виси" по време на работа и трябва да се изключва от контакта.

Съветваме ви да направите следното:

Приложенията се затварят сами img

Ако едно от вашите приложения се затвори от само себе си, но другите работят правилно, в този случай трябва да изчистите данните на приложението:

Инструкция

Ако имате няколко приложения, които се затварят произволно, извършете нулиране до фабричните настройки:

Телевизорът "виси" и не се включва img

Уважаеми клиенти, ако случва следното:

- телевизорът виси на скрийнсейвъра/логото;
- телевизорът виси по време на процеса на инсталиране на актуализацията;
- телевизорът увисва след инсталиране на актуализацията при рестартиране;
– телевизорът не се включва след актуализацията.

Препоръчваме да направите следното:

Свързване на дистанционното управление img

Уважаеми клиенти, за да свържете дистанционното управление към телевизора, следвайте инструкциите:

Инструкция

Въпроси относно настройването на канали img

Как да определите версията на операционната система Android TV.

Отворете Настройки → Настройки на устройството → Всичко за устройството → Версия (9 или 11).

Уважаеми клиенти, използвайте инструкциите за настройка на канали:

GATV 9

GATV 11

Инструкции за редактиране на кабелни и наземни цифрови канали:

GATV 9

GATV 11

Дублиране на изображението на смартфона на телевизионния екран img

Уважаеми клиенти, за да дублирате екрана на смартфона на телевизора, използвайте инструкциите:

Инструкция

Телевизорът работи бавно, реагира зле на команди img

Уважаеми клиенти, ако имате следните въпроси по време на исползване:

Телевизорът работи бавно, не реагира добре на команди, произволно се рестартира, "виси" по време на работа и трябва да се изключва от контакта.

Съветваме ви да направите следното:

Приложенията се затварят сами img

Ако едно от вашите приложения се затвори от само себе си, но другите работят правилно, в този случай трябва да изчистите данните на приложението:

Инструкция

Ако имате няколко приложения, които се затварят произволно, извършете нулиране до фабричните настройки:

Телевизорът "виси" и не се включва img

Уважаеми клиенти, ако случва следното:

- телевизорът виси на скрийнсейвъра/логото;
- телевизорът виси по време на процеса на инсталиране на актуализацията;
- телевизорът увисва след инсталиране на актуализацията при рестартиране;
– телевизорът не се включва след актуализацията.

Препоръчваме да направите следното:

Свързване на дистанционното управление img

Уважаеми клиенти, за да свържете дистанционното управление към телевизора, следвайте инструкциите:

Инструкция

Въпроси относно настройването на канали img

Как да определите версията на операционната система Android TV.

Отворете Настройки → Настройки на устройството → Всичко за устройството → Версия (9 или 11).

Уважаеми клиенти, използвайте инструкциите за настройка на канали:

GATV 9

GATV 11

Инструкции за редактиране на кабелни и наземни цифрови канали:

GATV 9

GATV 11

Дублиране на изображението на смартфона на телевизионния екран img

Уважаеми клиенти, за да дублирате екрана на смартфона на телевизора, използвайте инструкциите:

Инструкция

Телевизорът работи бавно, реагира зле на команди img

Уважаеми клиенти, ако имате следните въпроси по време на исползване:

Телевизорът работи бавно, не реагира добре на команди, произволно се рестартира, "виси" по време на работа и трябва да се изключва от контакта.

Съветваме ви да направите следното:

Приложенията се затварят сами img

Ако едно от вашите приложения се затвори от само себе си, но другите работят правилно, в този случай трябва да изчистите данните на приложението:

Инструкция

Ако имате няколко приложения, които се затварят произволно, извършете нулиране до фабричните настройки:

Телевизорът "виси" и не се включва img

Уважаеми клиенти, ако случва следното:

- телевизорът виси на скрийнсейвъра/логото;
- телевизорът виси по време на процеса на инсталиране на актуализацията;
- телевизорът увисва след инсталиране на актуализацията при рестартиране;
– телевизорът не се включва след актуализацията.

Препоръчваме да направите следното:

Свързване на дистанционното управление img

Уважаеми клиенти, за да свържете дистанционното управление към телевизора, следвайте инструкциите:

Инструкция

Въпроси относно настройването на канали img

Как да определите версията на операционната система Android TV.

Отворете Настройки → Настройки на устройството → Всичко за устройството → Версия (9 или 11).

Уважаеми клиенти, използвайте инструкциите за настройка на канали:

GATV 9

GATV 11

Инструкции за редактиране на кабелни и наземни цифрови канали:

GATV 9

GATV 11

Дублиране на изображението на смартфона на телевизионния екран img

Уважаеми клиенти, за да дублирате екрана на смартфона на телевизора, използвайте инструкциите:

Инструкция

Телевизорът работи бавно, реагира зле на команди img

Уважаеми клиенти, ако имате следните въпроси по време на исползване:

Телевизорът работи бавно, не реагира добре на команди, произволно се рестартира, "виси" по време на работа и трябва да се изключва от контакта.

Съветваме ви да направите следното:

Приложенията се затварят сами img

Ако едно от вашите приложения се затвори от само себе си, но другите работят правилно, в този случай трябва да изчистите данните на приложението:

Инструкция

Ако имате няколко приложения, които се затварят произволно, извършете нулиране до фабричните настройки:

Телевизорът "виси" и не се включва img

Уважаеми клиенти, ако случва следното:

- телевизорът виси на скрийнсейвъра/логото;
- телевизорът виси по време на процеса на инсталиране на актуализацията;
- телевизорът увисва след инсталиране на актуализацията при рестартиране;
– телевизорът не се включва след актуализацията.

Препоръчваме да направите следното:

Свързване на дистанционното управление img

Уважаеми клиенти, за да свържете дистанционното управление към телевизора, следвайте инструкциите:

Инструкция

Въпроси относно настройването на канали img

Как да определите версията на операционната система Android TV.

Отворете Настройки → Настройки на устройството → Всичко за устройството → Версия (9 или 11).

Уважаеми клиенти, използвайте инструкциите за настройка на канали:

GATV 9

GATV 11

Инструкции за редактиране на кабелни и наземни цифрови канали:

GATV 9

GATV 11

Дублиране на изображението на смартфона на телевизионния екран img

Уважаеми клиенти, за да дублирате екрана на смартфона на телевизора, използвайте инструкциите:

Инструкция

Телевизорът работи бавно, реагира зле на команди img

Уважаеми клиенти, ако имате следните въпроси по време на исползване:

Телевизорът работи бавно, не реагира добре на команди, произволно се рестартира, "виси" по време на работа и трябва да се изключва от контакта.

Съветваме ви да направите следното:

Приложенията се затварят сами img

Ако едно от вашите приложения се затвори от само себе си, но другите работят правилно, в този случай трябва да изчистите данните на приложението:

Инструкция

Ако имате няколко приложения, които се затварят произволно, извършете нулиране до фабричните настройки:

Телевизорът "виси" и не се включва img

Уважаеми клиенти, ако случва следното:

- телевизорът виси на скрийнсейвъра/логото;
- телевизорът виси по време на процеса на инсталиране на актуализацията;
- телевизорът увисва след инсталиране на актуализацията при рестартиране;
– телевизорът не се включва след актуализацията.

Препоръчваме да направите следното:

Свързване на дистанционното управление img

Уважаеми клиенти, за да свържете дистанционното управление към телевизора, следвайте инструкциите:

Инструкция

Въпроси относно настройването на канали img

Как да определите версията на операционната система Android TV.

Отворете Настройки → Настройки на устройството → Всичко за устройството → Версия (9 или 11).

Уважаеми клиенти, използвайте инструкциите за настройка на канали:

GATV 9

GATV 11

Инструкции за редактиране на кабелни и наземни цифрови канали:

GATV 9

GATV 11

Дублиране на изображението на смартфона на телевизионния екран img

Уважаеми клиенти, за да дублирате екрана на смартфона на телевизора, използвайте инструкциите:

Инструкция

Телевизорът работи бавно, реагира зле на команди img

Уважаеми клиенти, ако имате следните въпроси по време на исползване:

Телевизорът работи бавно, не реагира добре на команди, произволно се рестартира, "виси" по време на работа и трябва да се изключва от контакта.

Съветваме ви да направите следното:

Приложенията се затварят сами img

Ако едно от вашите приложения се затвори от само себе си, но другите работят правилно, в този случай трябва да изчистите данните на приложението:

Инструкция

Ако имате няколко приложения, които се затварят произволно, извършете нулиране до фабричните настройки:

Телевизорът "виси" и не се включва img

Уважаеми клиенти, ако случва следното:

- телевизорът виси на скрийнсейвъра/логото;
- телевизорът виси по време на процеса на инсталиране на актуализацията;
- телевизорът увисва след инсталиране на актуализацията при рестартиране;
– телевизорът не се включва след актуализацията.

Препоръчваме да направите следното:

Свързване на дистанционното управление img

Уважаеми клиенти, за да свържете дистанционното управление към телевизора, следвайте инструкциите:

Инструкция

Въпроси относно настройването на канали img

Как да определите версията на операционната система Android TV.

Отворете Настройки → Настройки на устройството → Всичко за устройството → Версия (9 или 11).

Уважаеми клиенти, използвайте инструкциите за настройка на канали:

GATV 9

GATV 11

Инструкции за редактиране на кабелни и наземни цифрови канали:

GATV 9

GATV 11

Дублиране на изображението на смартфона на телевизионния екран img

Уважаеми клиенти, за да дублирате екрана на смартфона на телевизора, използвайте инструкциите:

Инструкция

Телевизорът работи бавно, реагира зле на команди img

Уважаеми клиенти, ако имате следните въпроси по време на исползване:

Телевизорът работи бавно, не реагира добре на команди, произволно се рестартира, "виси" по време на работа и трябва да се изключва от контакта.

Съветваме ви да направите следното:

Приложенията се затварят сами img

Ако едно от вашите приложения се затвори от само себе си, но другите работят правилно, в този случай трябва да изчистите данните на приложението:

Инструкция

Ако имате няколко приложения, които се затварят произволно, извършете нулиране до фабричните настройки:

Телевизорът "виси" и не се включва img

Уважаеми клиенти, ако случва следното:

- телевизорът виси на скрийнсейвъра/логото;
- телевизорът виси по време на процеса на инсталиране на актуализацията;
- телевизорът увисва след инсталиране на актуализацията при рестартиране;
– телевизорът не се включва след актуализацията.

Препоръчваме да направите следното:

Свързване на дистанционното управление img

Уважаеми клиенти, за да свържете дистанционното управление към телевизора, следвайте инструкциите:

Инструкция

Въпроси относно настройването на канали img

Как да определите версията на операционната система Android TV.

Отворете Настройки → Настройки на устройството → Всичко за устройството → Версия (9 или 11).

Уважаеми клиенти, използвайте инструкциите за настройка на канали:

GATV 9

GATV 11

Инструкции за редактиране на кабелни и наземни цифрови канали:

GATV 9

GATV 11

Дублиране на изображението на смартфона на телевизионния екран img

Уважаеми клиенти, за да дублирате екрана на смартфона на телевизора, използвайте инструкциите:

Инструкция

Телевизорът работи бавно, реагира зле на команди img

Уважаеми клиенти, ако имате следните въпроси по време на исползване:

Телевизорът работи бавно, не реагира добре на команди, произволно се рестартира, "виси" по време на работа и трябва да се изключва от контакта.

Съветваме ви да направите следното:

Приложенията се затварят сами img

Ако едно от вашите приложения се затвори от само себе си, но другите работят правилно, в този случай трябва да изчистите данните на приложението:

Инструкция

Ако имате няколко приложения, които се затварят произволно, извършете нулиране до фабричните настройки:

Телевизорът "виси" и не се включва img

Уважаеми клиенти, ако случва следното:

- телевизорът виси на скрийнсейвъра/логото;
- телевизорът виси по време на процеса на инсталиране на актуализацията;
- телевизорът увисва след инсталиране на актуализацията при рестартиране;
– телевизорът не се включва след актуализацията.

Препоръчваме да направите следното:

Свързване на дистанционното управление img

Уважаеми клиенти, за да свържете дистанционното управление към телевизора, следвайте инструкциите:

Инструкция

Въпроси относно настройването на канали img

Как да определите версията на операционната система Android TV.

Отворете Настройки → Настройки на устройството → Всичко за устройството → Версия (9 или 11).

Уважаеми клиенти, използвайте инструкциите за настройка на канали:

GATV 9

GATV 11

Инструкции за редактиране на кабелни и наземни цифрови канали:

GATV 9

GATV 11

Дублиране на изображението на смартфона на телевизионния екран img

Уважаеми клиенти, за да дублирате екрана на смартфона на телевизора, използвайте инструкциите:

Инструкция

Телевизорът работи бавно, реагира зле на команди img

Уважаеми клиенти, ако имате следните въпроси по време на исползване:

Телевизорът работи бавно, не реагира добре на команди, произволно се рестартира, "виси" по време на работа и трябва да се изключва от контакта.

Съветваме ви да направите следното:

Приложенията се затварят сами img

Ако едно от вашите приложения се затвори от само себе си, но другите работят правилно, в този случай трябва да изчистите данните на приложението:

Инструкция

Ако имате няколко приложения, които се затварят произволно, извършете нулиране до фабричните настройки:

Телевизорът "виси" и не се включва img

Уважаеми клиенти, ако случва следното:

- телевизорът виси на скрийнсейвъра/логото;
- телевизорът виси по време на процеса на инсталиране на актуализацията;
- телевизорът увисва след инсталиране на актуализацията при рестартиране;
– телевизорът не се включва след актуализацията.

Препоръчваме да направите следното:

Свързване на дистанционното управление img

Уважаеми клиенти, за да свържете дистанционното управление към телевизора, следвайте инструкциите:

Инструкция

Въпроси относно настройването на канали img

Как да определите версията на операционната система Android TV.

Отворете Настройки → Настройки на устройството → Всичко за устройството → Версия (9 или 11).

Уважаеми клиенти, използвайте инструкциите за настройка на канали:

GATV 9

GATV 11

Инструкции за редактиране на кабелни и наземни цифрови канали:

GATV 9

GATV 11

Дублиране на изображението на смартфона на телевизионния екран img

Уважаеми клиенти, за да дублирате екрана на смартфона на телевизора, използвайте инструкциите:

Инструкция

Телевизорът работи бавно, реагира зле на команди img

Уважаеми клиенти, ако имате следните въпроси по време на исползване:

Телевизорът работи бавно, не реагира добре на команди, произволно се рестартира, "виси" по време на работа и трябва да се изключва от контакта.

Съветваме ви да направите следното:

Приложенията се затварят сами img

Ако едно от вашите приложения се затвори от само себе си, но другите работят правилно, в този случай трябва да изчистите данните на приложението:

Инструкция

Ако имате няколко приложения, които се затварят произволно, извършете нулиране до фабричните настройки:

Телевизорът "виси" и не се включва img

Уважаеми клиенти, ако случва следното:

- телевизорът виси на скрийнсейвъра/логото;
- телевизорът виси по време на процеса на инсталиране на актуализацията;
- телевизорът увисва след инсталиране на актуализацията при рестартиране;
– телевизорът не се включва след актуализацията.

Препоръчваме да направите следното:

Свързване на дистанционното управление img

Уважаеми клиенти, за да свържете дистанционното управление към телевизора, следвайте инструкциите:

Инструкция

Въпроси относно настройването на канали img

Как да определите версията на операционната система Android TV.

Отворете Настройки → Настройки на устройството → Всичко за устройството → Версия (9 или 11).

Уважаеми клиенти, използвайте инструкциите за настройка на канали:

GATV 9

GATV 11

Инструкции за редактиране на кабелни и наземни цифрови канали:

GATV 9

GATV 11

Дублиране на изображението на смартфона на телевизионния екран img

Уважаеми клиенти, за да дублирате екрана на смартфона на телевизора, използвайте инструкциите:

Инструкция

Телевизорът работи бавно, реагира зле на команди img

Уважаеми клиенти, ако имате следните въпроси по време на исползване:

Телевизорът работи бавно, не реагира добре на команди, произволно се рестартира, "виси" по време на работа и трябва да се изключва от контакта.

Съветваме ви да направите следното:

Приложенията се затварят сами img

Ако едно от вашите приложения се затвори от само себе си, но другите работят правилно, в този случай трябва да изчистите данните на приложението:

Инструкция

Ако имате няколко приложения, които се затварят произволно, извършете нулиране до фабричните настройки:

Телевизорът "виси" и не се включва img

Уважаеми клиенти, ако случва следното:

- телевизорът виси на скрийнсейвъра/логото;
- телевизорът виси по време на процеса на инсталиране на актуализацията;
- телевизорът увисва след инсталиране на актуализацията при рестартиране;
– телевизорът не се включва след актуализацията.

Препоръчваме да направите следното:

Свързване на дистанционното управление img

Уважаеми клиенти, за да свържете дистанционното управление към телевизора, следвайте инструкциите:

Инструкция

Въпроси относно настройването на канали img

Как да определите версията на операционната система Android TV.

Отворете Настройки → Настройки на устройството → Всичко за устройството → Версия (9 или 11).

Уважаеми клиенти, използвайте инструкциите за настройка на канали:

GATV 9

GATV 11

Инструкции за редактиране на кабелни и наземни цифрови канали:

GATV 9

GATV 11

Дублиране на изображението на смартфона на телевизионния екран img

Уважаеми клиенти, за да дублирате екрана на смартфона на телевизора, използвайте инструкциите:

Инструкция

Уважаеми клиенти, ако имате въпроси, попитайте експерт в месинджъра или ни пишете на Контактни данни
Моля, изберете месинджър за комуникация