Контактни данни

Правна информация

Правна информация

Сайтът, който е достъпен на адрес www.kivismart.com/bg (наричан по-нататък просто „Сайт“), е предназначен за лична употреба. Достъпът до и използването на този сайт е предмет на подробните „Правила и условия за използване на сайта“ по-долу и приложимите закони и/или разпоредби на конкретна държава. Свързвайки се и посещавайки този сайт, вие безусловно и безусловно приемате тези условия за използване изцяло. Собственикът на този сайт си запазва правото да променя или актуализира тези условия за ползване без предизвестие, а също така си запазва правото да прави промени в съдържанието, продуктите, услугите, описани на този сайт. Всяка такава промяна ще бъде задължителна за потребителите, които трябва да се запознаят с условията за използване на този сайт.

Правата на интелектуална собственост

Собственикът на сайта предупреждава потребителите, че голяма част от съдържанието на сайта:

Всяко възпроизвеждане, представяне, използване, адаптиране, модификация, включване, превод, изцяло или частично, под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин (хартия, аудио, видео, компютърно изображение и т.н.) на всякакви \ лога, търговски марки, споменати по-горе, както и изображения или друга информация за продуктите, представени на сайта, са забранени.

Във всички останали случаи всяко такова използване ще се счита за нарушение на авторски права и/или права върху дизайн и/или търговски марки и такова нарушение ще се наказва съгласно приложимите закони на конкретната държава.

Софтуерът, търговските марки и лога, използвани на сайта, са собственост на съответните им компании и не могат да бъдат използвани без съгласието на собствениците на тези търговски марки и лога. Този софтуер е защитен с авторски права и изисква лицензионно споразумение. Използването им без предварителното писмено съгласие на собственика е строго забранено. Този софтуер е защитен с авторски права и използването му на сайта е предмет на вътрешно лицензионно споразумение. Неразрешеното му използване е нарушение на авторските права.

Информация за продукти и услуги

Графичните изображения, снимките, видеоклиповете и информацията, представени на страниците на този Сайт, се основават на технически данни, валидни към момента на тяхното поставяне на Сайта или когато са направени подходящи допълнения и промени в тях. KIVI не може да гарантира, че цялата информация е актуална към момента, в който разглеждате сайта. В съответствие с политиката за непрекъснато подобряване на своите продукти, KIVI си запазва правото да променя спецификациите, оборудването, цветовете и опциите по всяко време. Освен това съвременните технологии за възпроизвеждане на изображения не позволяват надеждно възпроизвеждане на цветовете. Във всеки случай, цялото съдържание на сайта е представено само за информационни цели и не поражда никакви задължения.

Освен това KIVI не може да гарантира, че сайтът не съдържа грешки и вируси, които могат да навредят на вашето електронно компютърно оборудване и/или софтуер. Като се има предвид условието за промяна на условията за продажба, цените в деня на доставка се считат за валидни. Посочените цени следва да се считат за препоръчителни за нашите партньори. Цените са валидни към момента на публикуване, освен ако не е посочено друго, и подлежат на промяна без предизвестие. Информация за актуални цени можете да получите от официални дилъри.

KIVI/ KIVI MEDIA и лични данни

Регистрацията на потребител в сайта на KIVI е безплатна, доброволна и се извършва на адрес в Интернет: http://www.kivismart.com/bg Потребител на сайта е физическо лице, регистрирано в сайта по ред установен от настоящите Правила, който е навършил законовата възраст според законодателството на Украйна за приемане на тези Правила и има съответните правомощия (преди това и по-нататък - Потребителят).

KIVI спазва разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни. Всяка информация, предоставена от вас при използването на този сайт, свързана с лични данни (телефонни номера, адреси и т.н.), ще бъде използвана от KIVI само за целите, посочени по-долу. Като предоставяте информация при използване на този сайт, както и чрез всеки друг контакт с KIVI, вие се съгласявате, че съответната информация не е поверителна и може да бъде съхранявана и използвана от KIVI сега и в бъдеще за целите на:

Вие също така се съгласявате, че KIVI ще предостави тази информация на оторизирани дилъри на KIVI, както и на компании в рамките на групата от компании на KIVI и други партньорски компании за горепосочените цели. Ако не желаете информацията, която предоставяте, да бъде споделяна с трети страни, моля, поставете отметка в съответното поле във всеки формуляр, който използвате, за да предоставите такава информация. По-специално KIVI може да използва вашия телефонен номер и друга информация за контакт, за да се свърже с вас.

Ако не желаете KIVI да може да използва тази информация, можете да изтриете страницата с вашите лични данни по всяко време.

Защита на личните данни и правила за използване на бисквитки (Cookies)

1. Лични данни

Използването на този сайт е възможно без предоставяне на вашите лични данни и друга поверителна информация. По отношение на личната информация, която сте ни съобщили, KIVI гарантира нейното съхранение и сигурност. Някои лични данни са необходими, за да удовлетворим по-пълно вашите искания за информация и/или за да обработим вашето искане, например за абониране за бюлетин, и за тези цели могат да бъдат прехвърлени на трети страни.

Обръщаме внимание на факта, че с цел подобряване на качеството на предоставяне на услугата, някои нелични данни може да се събират автоматично, когато използвате сайта.

2. Бисквитки

Потребителят е информиран, че Сайтът използва бисквитки. Те са малки файлове, които се изпращат до устройството на потребителя (компютър, лаптоп, таблет, смартфон и т.н.), за да улеснят навигацията в сайта и да поддържат статистика. Потребителят може да деактивира бисквитките, като избере тази опция в настройките на браузъра.

Отказ от отговорност и отговорност

Използвайки този сайт, вие носите пълна отговорност за своите действия. KIVI, неговите представители, членове на мрежата и други структури не носят отговорност за щети, преки или косвени, като материални щети, загуба на данни или програми, финансови загуби, в резултат на използването на този сайт или сайтове, свързани с него. Обръщаме вашето внимание на факта, че определени продукти или услуги, предоставяни на сайта, може да бъдат предмет на специални разпоредби, както и ограничения и/или затворени в някои страни.

На своя уебсайт компанията KIVI ви дава възможност да изпращате лични съобщения чрез сървъри, което ви позволява да предавате на други хора вашите контакти, връзки към статии или документи.

Отговорност на потребителя

КПотребителите на сайта се задължават да спазват тези условия за ползване и ще използват сайта на свой собствен риск. При използване на сайта автоматично се приема, че потребителят е приел тези условия за ползване. KIVI няма да носи отговорност за щети, възникнали в резултат на или във връзка с използването на този сайт. Потребителите трябва да защитят своя хардуер срещу вируси, KIVI не носи отговорност в това отношение.

Приложим закон и юрисдикция

Този сайт и представените данни са предмет на законите на България и са написани на български език.

Всеки спор, възникнал във връзка с тълкуването или изпълнението на тези условия, трябва да бъде разрешен в съдилищата на Украйна в съответствие с установената юрисдикция и юрисдикция или по друг начин, чрез отделно споразумение с другата страна.

Права за използване на снимки и видео

Правата върху снимките и видеоклиповете, използвани в сайта, принадлежат на компанията KIVI SMART PURCHASING, техните структури или партньори, освен ако не е посочено друго. Ако е посочено друго, правата върху снимки и видеоклипове принадлежат на посочените компании или конкретни хора.

Гаранции и отговорност

Информацията се предоставя от компанията „както е“ без никакви гаранции, действителни или подразбиращи се, включително без гаранция за продаваемост, използване за конкретна цел или ненарушаване на права на трети страни. На нашите интернет страници ще намерите и връзки към други интернет ресурси. Бихме искали да отбележим, че нямаме нищо общо с формата и съдържанието на свързаните сайтове. Съответно не можем да гарантираме уместността, коректността, пълнотата или качеството на данните, предоставени на тези сайтове. С оглед на горното, ние декларираме, че нямаме нищо общо със съдържанието на посочените сайтове. Тази разпоредба се отнася за всички връзки към всякакви външни сайтове, поставени на нашите интернет страници, както и за тяхното съдържание.

"KIVI". ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ Е ВЪЗМОЖНО САМО С РАЗРЕШЕНИЕ НА "LLC KIVI SMART PURCHASING".

Уважаеми клиенти, ако имате въпроси, попитайте експерт в месинджъра или ни пишете на Контактни данни
Моля, изберете месинджър за комуникация