Контактни данни

За да получите софтуера, изберете модела на вашия телевизор от падащия списък и въведете неговия сериен номер (посочете само числата след думата KIVI без последните четири)

Модел
Сериен номер (цифрите след думата KIVI)
img

Серийният номер се намира на информационния панел на гърба на телевизора или отстрани на кутията под баркода, във формат KIVIXXXXXXXXXXX

Уважаеми клиенти, ако имате въпроси, попитайте експерт в месинджъра или ни пишете на Контактни данни
Моля, изберете месинджър за комуникация