Võtke meiega ühendust

Juriidiline teave

Juriidiline teave

Veebileht, mis on saadaval aadressil www.kivismart.com/ee (edaspidi lihtsalt Sait), on mõeldud isiklikuks kasutamiseks. Juurdepääs sellele saidile ja selle kasutamine on allutatud allpool toodud üksikasjalikele Saidi kasutusreeglitele ja tingimustele ning konkreetse riigi kehtivatele seadustele ja/või määrustele. Selle saidi ühenduse loomisel ja külastamisel nõustute nende kasutustingimustega tingimusteta ja tingimusteta täielikult. Selle saidi omanik jätab endale õiguse neid kasutustingimusi ilma ette teatamata muuta või uuendada, samuti jätab endale õiguse teha muudatusi sellel saidil kirjeldatud sisus, toodetes ja teenustes. Kõik sellised muudatused on kohustuslikud kasutajatele, kes peavad tutvuma selle saidi kasutustingimustega.

Intellektuaalse omandi õigused

Saidi omanik hoiatab kasutajaid, et suur osa saidi sisust:

Ülalnimetatud logode, kaubamärkide reprodutseerimine, esitlemine, kasutamine, kohandamine, muutmine, kaasamine, tõlkimine, täielikult või osaliselt, mis tahes kujul ja mis tahes viisil (paber, heli, video, arvutipilt jne), samuti on keelatud pilte või muud teavet saidil esitatud toodete kohta.

Kõigil muudel juhtudel käsitletakse sellist kasutamist autoriõiguste ja/või disainiõiguste ja/või kaubamärkide rikkumisena ning sellise rikkumise eest karistatakse vastavalt konkreetse riigi kehtivatele seadustele.

Saidil kasutatav tarkvara, kaubamärgid ja logod on nende vastavate ettevõtete omand ning neid ei tohi kasutada ilma nende kaubamärkide ja logode omanike nõusolekuta. See tarkvara on autoriõigustega kaitstud ja nõuab litsentsilepingut. Nende kasutamine ilma omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta on rangelt keelatud. See tarkvara on autoriõigustega kaitstud ja selle kasutamine saidil toimub sisemise litsentsilepingu alusel. Selle volitamata kasutamine on autoriõiguste rikkumine.

Teave toodete ja teenuste kohta

Selle saidi lehtedel esitatud graafilised pildid, fotod, videod ja teave põhinevad tehnilistel andmetel, mis kehtivad nende saidile paigutamise ajal või kui neid on tehtud asjakohaseid täiendusi ja muudatusi. KIVI ei saa garanteerida, et kogu teave on saidi vaatamise ajal ajakohane. Vastavalt oma toodete pideva täiustamise poliitikale jätab KIVI endale õiguse igal ajal muuta tehnilisi andmeid, varustust, värve ja valikuid. Lisaks ei võimalda tänapäevased kujutise taasesitamise tehnoloogiad värve usaldusväärselt reprodutseerida. Igal juhul on saidi kogu sisu esitatud üksnes informatiivsel eesmärgil ja sellega ei kaasne mingeid kohustusi.

Samuti ei saa KIVI garanteerida, et sait on vaba vigadest ja viirustest, mis võivad kahjustada teie elektroonilisi arvutusseadmeid ja/või tarkvara. Võttes arvesse müügitingimuste muutmise tingimust, loetakse kehtivaks tarnepäeval kehtivad hinnad. Näidatud hindu tuleks pidada meie partnerite jaoks soovitatavaks. Hinnad kehtivad avaldamise hetkel, kui pole märgitud teisiti, ja võivad muutuda ilma ette teatamata. Teavet jooksvate hindade kohta saate ametlikelt edasimüüjatelt.

KIVI/ KIVI MEEDIA ja isikuandmed

Kasutaja registreerimine KIVI veebilehel on tasuta, vabatahtlik ja toimub aadressil Internetis: http://www.kivismart.com/ee Veebilehe kasutajaks on Veebilehel vastavalt korrale registreeritud füüsiline isik käesolevate reeglitega kehtestatud, kes on jõudnud Ukraina seadusandluse kohaselt nende reeglitega nõustumiseks täisikka ja omab vastavaid volitusi (varem ja edaspidi - kasutaja).

KIVI järgib kehtivas isikuandmete kaitse seadusandluses sätestatut. Kõiki teie antud saidi kasutamisel antud isikuandmetega seotud teavet (telefoninumbrid, aadressid jne) kasutab KIVI ainult allpool nimetatud eesmärkidel. Esitades teavet selle saidi kasutamisel, samuti KIVI-ga muude kontaktide kaudu nõustute, et asjakohane teave ei ole konfidentsiaalne ning KIVI võib seda praegu ja edaspidi säilitada ja kasutada järgmistel eesmärkidel:

Samuti nõustute sellega, et KIVI edastab nimetatud teavet volitatud KIVI edasimüüjatele, samuti KIVI kontserni kuuluvatele ettevõtetele ja teistele partnerettevõtetele ülalnimetatud eesmärkidel. Kui te ei soovi, et teie esitatud teavet jagataks kolmandate osapooltega, märkige vastav ruut mis tahes vormil, mida sellise teabe edastamiseks kasutate. Eelkõige võib KIVI teiega ühenduse võtmiseks kasutada teie telefoninumbrit ja muid kontaktandmeid.

Kui te ei soovi, et KIVI saaks seda teavet kasutada, saate oma isikuandmetega lehe igal ajal kustutada.

Isikuandmete kaitse ja küpsiste kasutamise reeglid (Cookies)

1. Isikuandmed

Selle saidi kasutamine on võimalik ilma teie isikuandmeid ja muud konfidentsiaalset teavet esitamata. Mis puudutab Teie poolt meile edastatud isikuandmeid, siis KIVI garanteerib nende säilimise ja turvalisuse. Mõned isikuandmed on vajalikud teie teabetaotluste täielikumaks rahuldamiseks ja/või teie taotluse töötlemiseks, näiteks uudiskirja tellimiseks, ning nendel eesmärkidel võidakse edastada kolmandatele isikutele.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et teenuse osutamise kvaliteedi parandamiseks võidakse saidi kasutamisel automaatselt koguda mõningaid mitteisiklikke andmeid.

2. Küpsised (Cookies)

Kasutajat teavitatakse, et sait kasutab küpsiseid. Need on väikesed failid, mis saadetakse kasutaja seadmesse (arvuti, sülearvuti, tahvelarvuti, nutitelefon jne), et hõlbustada saidil navigeerimist ja hoida statistikat. Kasutaja saab küpsised keelata, valides selle valiku brauseri seadetes.

Lahtiütlus ja vastutus

Seda saiti kasutades vastutate täielikult oma tegude eest. KIVI, selle esindajad, võrgustiku liikmed ja muud struktuurid ei vastuta selle saidi või sellega ühendatud saitide kasutamisest tulenevate otseste ega kaudsete kahjude eest, nagu materiaalne kahju, andmete või programmide kadu, rahaline kahju. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et teatud saidil pakutavad tooted või teenused võivad alluda erieeskirjadele, samuti piirangutele ja/või mõnes riigis suletud.

Ettevõte KIVI annab oma kodulehel võimaluse saata isiklikke sõnumeid läbi serverite, mis võimaldab edastada teistele inimestele oma kontakte, linke artiklitele või dokumentidele.

Kasutaja vastutus

Saidi kasutajad kohustuvad järgima neid kasutustingimusi ja kasutavad saiti omal riisikol. Saidi kasutamisel eeldatakse automaatselt, et kasutaja on nende kasutustingimustega nõustunud. KIVI ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud selle saidi kasutamise tulemusena või sellega seoses. Kasutajad peavad kaitsma oma riistvara viiruste eest, KIVI ei vastuta selles osas.

Kohaldatav seadus ja jurisdiktsioon

Sellele saidile ja esitatud andmetele kehtivad Eesti seadused ja need on kirjutatud eesti keeles.

Kõik vaidlused, mis tekivad seoses nende tingimuste tõlgendamise või rakendamisega, tuleb lahendada Ukraina kohtutes vastavalt kehtestatud jurisdiktsioonile ja jurisdiktsioonile või muul viisil eraldi kokkuleppel teise poolega.

Fotode ja videote kasutamise õigused

Saidil kasutatud fotode ja videote õigused kuuluvad ettevõttele KIVI SMART PURCHASING, nende struktuuridele või partneritele, kui ei ole märgitud teisiti. Kui on märgitud teisiti, kuuluvad fotode ja videote õigused määratud ettevõtetele või konkreetsetele isikutele.

Garantiid ja vastutus

Ettevõte esitab teabe "nagu on" ilma igasuguse tegeliku või kaudse garantiita, sealhulgas ilma turustatavuse, mis tahes konkreetsel eesmärgil kasutamise või kolmandate isikute õiguste mitterikkumise garantiita. Meie Interneti-lehtedelt leiate ka linke teistele Interneti-ressurssidele. Soovime märkida, et meil pole lingitud saitide vormi ja sisuga mingit pistmist. Sellest tulenevalt ei saa me garanteerida nendel saitidel esitatud andmete asjakohasust, õigsust, täielikkust ega kvaliteeti. Eespool öeldut silmas pidades kinnitame, et meil pole mingit pistmist nimetatud saitide sisuga. See säte kehtib kõikidele meie veebilehtedele paigutatud välistele saitidele viitavatele linkidele ja nende sisule.

"KIVI". KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

MATERJALIDE KASUTAMINE ON VÕIMALIK AINULT LOAL "LLC KIVI SMART PURCHASING".

Hea klient, kui sul on küsimusi, siis küsi need messengeri eksperdilt või kirjuta meile Võtke meiega ühendust
Valige suhtlemiseks sõnumitooja