Susisiekite su mumis

Legali informacija

Legali informacija

Svetainė, kurią galima rasti adresu www.kivismart.com/lt (toliau – „Svetainė“), skirta asmeniniam naudojimui. Prieigai prie šios svetainės ir jos naudojimui taikomos toliau pateiktos išsamios „Svetainės naudojimo taisyklės ir sąlygos“ bei konkrečios šalies taikomi įstatymai ir (arba) teisės aktai. Prisijungdami ir apsilankydami šioje svetainėje, jūs besąlygiškai ir besąlygiškai sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis. Šios Svetainės savininkas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ar atnaujinti šias naudojimo sąlygas, taip pat pasilieka teisę keisti šioje svetainėje aprašytą turinį, produktus, paslaugas. Bet koks toks pakeitimas bus privalomas vartotojams, kuriems reikia susipažinti su šios svetainės naudojimo sąlygomis.

Intelektinės nuosavybės teisės

Svetainės savininkas įspėja vartotojus, kad didelė dalis svetainės turinio:

Bet koks aukščiau paminėtų logotipų, prekių ženklų atgaminimas, pateikimas, naudojimas, pritaikymas, modifikavimas, įtraukimas, vertimas, visas ar iš dalies, bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis (popieriumi, garsu, vaizdo įrašu, kompiuteriniu vaizdu ir kt.), taip pat draudžiami vaizdai ar kita informacija apie Svetainėje pateiktus produktus.

Visais kitais atvejais bet koks toks naudojimas bus laikomas autorių teisių ir (arba) dizaino teisių ir (arba) prekių ženklų pažeidimu ir už tokį pažeidimą bus baudžiama pagal galiojančius konkrečios šalies įstatymus.

Svetainėje naudojama programinė įranga, prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų įmonių nuosavybė ir negali būti naudojami be šių prekių ženklų ir logotipų savininkų sutikimo. Ši programinė įranga yra saugoma autorių teisių ir jai reikalinga licencijos sutartis. Juos naudoti be išankstinio raštiško savininko sutikimo griežtai draudžiama. Ši programinė įranga yra saugoma autorių teisių ir jos naudojimui svetainėje taikoma vidinė licencijos sutartis. Neteisėtas jo naudojimas yra autorių teisių pažeidimas.

Informacija apie produktus ir paslaugas

Šios Svetainės puslapiuose pateikiami grafiniai vaizdai, nuotraukos, vaizdo įrašai ir informacija yra pagrįsti techniniais duomenimis, galiojančiais jų patalpinimo Svetainėje metu arba atitinkamais papildymais ir pakeitimais. KIVI negali garantuoti, kad visa informacija yra aktuali tuo metu, kai žiūrite svetainę. Vadovaudamasi nuolatinio savo gaminių tobulinimo politika, KIVI pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti specifikacijas, įrangą, spalvas ir parinktis. Be to, šiuolaikinės vaizdo atkūrimo technologijos neleidžia patikimai atkurti spalvų. Bet kokiu atveju visas svetainės turinys pateikiamas tik informaciniais tikslais ir neįpareigoja.

Be to, KIVI negali garantuoti, kad svetainėje nėra klaidų ir virusų, kurie gali pakenkti jūsų elektroninei skaičiavimo įrangai ir (arba) programinei įrangai. Atsižvelgiant į pardavimo sąlygų keitimo sąlygą, galiojančiomis laikomos kainos pristatymo dieną. Nurodytos kainos turėtų būti laikomos rekomenduojamomis mūsų partneriams. Kainos galioja paskelbimo metu, jei nenurodyta kitaip, ir gali būti keičiamos be įspėjimo. Informaciją apie esamas kainas galite gauti iš oficialių pardavėjų.

KIVI/ KIVI MEDIA ir asmens duomenys

Vartotojo registracija KIVI svetainėje yra nemokama, savanoriška ir vykdoma adresu internete: http://www.kivismart.com/lt Tinklalapio naudotojas yra Tinklalapyje nustatyta tvarka užsiregistravęs fizinis asmuo. šiomis Taisyklėmis nustatytam asmeniui, kuris yra sulaukęs Ukrainos teisės aktuose nustatyto amžiaus, leidžiantis priimti šias Taisykles, ir turintis atitinkamus įgaliojimus (anksčiau ir toliau – Vartotojas).

KIVI laikosi galiojančių teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos nuostatų. Bet kokią informaciją, kurią Jūs pateikiate naudojantis šia svetaine, susijusią su asmens duomenimis (telefonų numeriais, adresais ir kt.), KIVI naudos tik toliau nurodytais tikslais. Pateikdami informaciją naudodamiesi šia svetaine, taip pat bet kokiu kitu ryšiu su KIVI sutinkate, kad atitinkama informacija nėra konfidenciali ir gali būti saugoma bei naudojama KIVI dabar ir ateityje šiais tikslais:

Taip pat sutinkate, kad aukščiau nurodytais tikslais KIVI pateiktų minėtą informaciją įgaliotiems KIVI platintojams, taip pat KIVI įmonių grupei priklausančioms įmonėms ir kitoms įmonėms partnerėms. Jei nenorite, kad jūsų pateikta informacija būtų bendrinama su trečiosiomis šalimis, pažymėkite atitinkamą laukelį bet kurioje formoje, kurią naudojate tokiai informacijai pateikti. Visų pirma, KIVI gali naudoti jūsų telefono numerį ir kitą kontaktinę informaciją, kad su jumis susisiektų.

Jei nenorite, kad KIVI galėtų naudotis šia informacija, puslapį su savo asmens duomenimis galite bet kada ištrinti.

Asmens duomenų apsauga ir slapukų (Cookies) naudojimo taisyklės

1. Asmens duomenys

Naudotis šia svetaine galima nepateikus savo asmens duomenų ir kitos konfidencialios informacijos. Dėl asmeninės informacijos, kurią mums pranešėte, KIVI garantuoja jos išsaugojimą ir saugumą. Kai kurie asmens duomenys yra būtini siekiant visapusiškiau patenkinti jūsų prašymus suteikti informaciją ir (arba) norint apdoroti jūsų prašymą, pavyzdžiui, užsiprenumeruoti naujienlaiškį, ir šiais tikslais gali būti perduodami trečiosioms šalims.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad siekiant pagerinti paslaugų teikimo kokybę, kai kuri neasmeninė informacija gali būti renkama automatiškai Jums naudojantis svetaine.

2. Cookies

Vartotojas informuojamas, kad Svetainėje naudojami slapukai. Tai nedideli failai, kurie siunčiami į vartotojo įrenginį (kompiuterį, nešiojamąjį kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną ir kt.), kad būtų lengviau naršyti svetainėje ir kaupti statistiką. Vartotojas gali išjungti slapukus pasirinkęs šią parinktį naršyklės nustatymuose.

Atsisakymas ir atsakomybė

Naudodamiesi šia svetaine, esate visiškai atsakingi už savo veiksmus. KIVI, jos atstovai, tinklo nariai ir kitos struktūros neatsako už tiesioginę ar netiesioginę žalą, tokią kaip materialinė žala, duomenų ar programų praradimas, finansiniai nuostoliai, atsiradę dėl naudojimosi šia Svetaine ar prie jos prijungtomis svetainėmis. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tam tikriems Svetainėje teikiamiems produktams ar paslaugoms gali būti taikomos specialios taisyklės, taip pat apribojimai ir (arba) kai kuriose šalyse jie gali būti uždaryti.

Įmonė KIVI savo svetainėje suteikia galimybę per serverius siųsti asmenines žinutes, kurios leidžia kitiems žmonėms perduoti savo kontaktus, nuorodas į straipsnius ar dokumentus.

Vartotojo atsakomybė

КSvetainės vartotojai įsipareigoja laikytis šių naudojimo sąlygų ir naudosis Svetaine savo rizika. Naudojantis Svetaine, automatiškai daroma prielaida, kad vartotojas sutiko su šiomis naudojimo sąlygomis. KIVI nebus atsakinga už jokius nuostolius, patirtus dėl šios Svetainės naudojimo arba susijusių su juo. Vartotojai privalo apsaugoti savo techninę įrangą nuo virusų, KIVI už tai neatsako.

Taikytina teisė ir jurisdikcija

Šiai Svetainei ir pateikiamiems duomenims taikomi Lietuvos įstatymai ir jie yra parašyti lietuvių kalba.

Bet koks ginčas, kylantis dėl šių sąlygų aiškinimo ar įgyvendinimo, turi būti sprendžiamas Ukrainos teismuose pagal nustatytą jurisdikciją ir jurisdikciją arba kitu būdu, atskiru susitarimu su kita šalimi.

Teisės naudoti nuotraukas ir vaizdo įrašus

Teisės į svetainėje naudojamas nuotraukas ir vaizdo įrašus priklauso KIVI SMART PIRKIMO įmonei, jų struktūroms ar partneriams, jei nenurodyta kitaip. Jei nurodyta kitaip, teisės į nuotraukas ir vaizdo įrašus priklauso nurodytoms įmonėms arba konkretiems asmenims.

Garantijos ir atsakomybė

Informaciją bendrovė pateikia „tokią, kokia yra“ be jokios garantijos, faktinės ar numanomos, įskaitant garantiją dėl tinkamumo parduoti, naudojimo bet kokiam konkrečiam tikslui ar nepažeidžiant trečiųjų šalių teisių. Mūsų interneto puslapiuose taip pat rasite nuorodas į kitus interneto išteklius. Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad mes neturime nieko bendra su susietų svetainių forma ir turiniu. Atitinkamai, mes negalime garantuoti šiose svetainėse pateiktų duomenų aktualumo, teisingumo, išsamumo ar kokybės. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta pirmiau, pareiškiame, kad neturime nieko bendra su minėtų svetainių turiniu. Ši nuostata taikoma visoms mūsų interneto puslapiuose esančioms nuorodoms į visas išorines svetaines, taip pat jų turiniui.

"KIVI". VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

MEDŽIAGAS NAUDOTI GALIMA TIK GUS LEIDIMĄ "LLC KIVI SMART PURCHASING".

Gerbiamas kliente, jei turite klausimų, kreipkitės į Messenger ekspertą arba parašykite mums adresu Susisiekite su mumis
Bendravimui pasirinkite pasiuntinį