Sazinieties ar mums

Juridiskā informācija

Juridiskā informācija

Vietne, kas ir pieejama adresē www.kivismart.com/lv (turpmāk tekstā vienkārši Vietne), ir paredzēta privātai lietošanai. Piekļuve šai vietnei un tās izmantošana ir pakļauta tālāk sniegtajiem detalizētajiem Vietnes lietošanas noteikumiem un noteikumiem, kā arī konkrētas valsts piemērojamiem likumiem un/vai noteikumiem. Pieslēdzoties un apmeklējot šo vietni, jūs bez nosacījumiem un bez nosacījumiem pilnībā piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Šīs Vietnes īpašnieks patur tiesības mainīt vai atjaunināt šos lietošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī patur tiesības veikt izmaiņas šajā vietnē aprakstītajā saturā, produktos un pakalpojumos. Jebkuras šādas izmaiņas būs obligātas lietotājiem, kuriem nepieciešams iepazīties ar šīs vietnes lietošanas noteikumiem.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Vietnes īpašnieks brīdina lietotājus, ka liela daļa vietnes satura:

Jebkāda iepriekš minēto logotipu, preču zīmju reproducēšana, prezentācija, izmantošana, adaptēšana, modificēšana, iekļaušana, tulkošana, pilnībā vai daļēji, jebkurā formā un ar jebkādiem līdzekļiem (papīrs, audio, video, datora attēls utt.), kā arī attēli vai cita informācija par Vietnē piedāvātajiem produktiem ir aizliegta.

Visos citos gadījumos jebkura šāda izmantošana tiks uzskatīta par autortiesību un/vai dizaina tiesību un/vai preču zīmju pārkāpumu, un par šādu pārkāpumu tiks piemērots sods saskaņā ar konkrētās valsts piemērojamiem tiesību aktiem.

Vietnē izmantotā programmatūra, preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo uzņēmumu īpašums, un tos nedrīkst izmantot bez šo preču zīmju un logotipu īpašnieku piekrišanas. Šī programmatūra ir aizsargāta ar autortiesībām, un tai ir nepieciešams licences līgums. To izmantošana bez īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ir stingri aizliegta. Šī programmatūra ir aizsargāta ar autortiesībām, un uz tās izmantošanu Vietnē attiecas iekšējs licences līgums. Tā neatļauta izmantošana ir autortiesību pārkāpums.

Informācija par produktiem un pakalpojumiem

Šīs Vietnes lapās sniegtie grafiskie attēli, fotoattēli, video un informācija ir balstīta uz tehniskajiem datiem, kas ir spēkā to ievietošanas Vietnē laikā vai tad, kad tajos tiek veikti atbilstoši papildinājumi un izmaiņas. KIVI nevar garantēt, ka visa informācija ir aktuāla brīdī, kad skatāties vietni. Saskaņā ar savu produktu nepārtrauktas uzlabošanas politiku, KIVI patur tiesības jebkurā laikā mainīt specifikācijas, aprīkojumu, krāsas un opcijas. Turklāt mūsdienu attēlu reproducēšanas tehnoloģijas neļauj droši reproducēt krāsas. Jebkurā gadījumā viss vietnes saturs ir sniegts tikai informatīviem nolūkiem un neuzliek nekādas saistības.

Tāpat KIVI nevar garantēt, ka vietnē nav kļūdu un vīrusu, kas var kaitēt jūsu elektroniskajam skaitļošanas aprīkojumam un/vai programmatūrai. Ņemot vērā pārdošanas nosacījumu maiņas nosacījumu, par spēkā esošām tiek uzskatītas cenas piegādes dienā. Norādītās cenas uzskatāmas par ieteicamām mūsu partneriem. Cenas ir spēkā publicēšanas brīdī, ja vien nav norādīts citādi, un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Informāciju par aktuālajām cenām var iegūt no oficiālajiem izplatītājiem.

KIVI/ KIVI MEDIA un personas dati

Lietotāja reģistrācija KIVI vietnē ir bezmaksas, brīvprātīga un tiek veikta adresē internetā: http://www.kivismart.com/lv Vietnes lietotājs ir fiziska persona, kas ir reģistrēta Vietnē noteiktajā kārtībā. saskaņā ar šiem Noteikumiem, kurš ir sasniedzis Ukrainas tiesību aktos noteikto vecumu, lai pieņemtu šos noteikumus, un kuram ir atbilstošas pilnvaras (iepriekš un turpmāk - Lietotājs).

KIVI ievēro spēkā esošo tiesību aktu noteikumus par personas datu aizsardzību. Jebkādu informāciju, ko sniedzat, izmantojot šo vietni, kas attiecas uz personas datiem (tālruņa numuri, adreses utt.), KIVI izmantos tikai tālāk norādītajiem mērķiem. Sniedzot informāciju, izmantojot šo vietni, kā arī jebkādā citā veidā sazinoties ar KIVI, jūs piekrītat, ka attiecīgā informācija nav konfidenciāla un KIVI to var uzglabāt un izmantot tagad un turpmāk, lai:

Jūs arī piekrītat, ka KIVI sniegs minēto informāciju pilnvarotajiem KIVI izplatītājiem, kā arī KIVI uzņēmumu grupas uzņēmumiem un citiem partneruzņēmumiem iepriekšminētajiem nolūkiem. Ja nevēlaties, lai jūsu sniegtā informācija tiktu kopīgota ar trešajām pusēm, lūdzu, atzīmējiet atbilstošo rūtiņu jebkurā veidlapā, kuru izmantojat šādas informācijas sniegšanai. Jo īpaši KIVI var izmantot jūsu tālruņa numuru un citu kontaktinformāciju, lai sazinātos ar jums.

Ja nevēlaties, lai KIVI varētu izmantot šo informāciju, jebkurā laikā varat dzēst lapu ar saviem personas datiem.

Personas datu aizsardzība un sīkfailu (sīkdatņu) lietošanas noteikumi

1. Personas dati

Šīs vietnes izmantošana ir iespējama, nesniedzot savus personas datus un citu konfidenciālu informāciju. Attiecībā uz personas informāciju, kuru jūs mūs informējat, KIVI garantē tās saglabāšanu un drošību. Daži personas dati ir nepieciešami, lai pilnīgāk apmierinātu jūsu informācijas pieprasījumus un/vai lai apstrādātu jūsu pieprasījumu, piemēram, lai abonētu biļetenu, un šajos nolūkos tie var tikt nodoti trešajām personām.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, daļa nepersoniskas informācijas var tikt ievākta automātiski, kad Jūs izmantojat vietni.

2. Cookies

Lietotājs tiek informēts, ka Vietne izmanto sīkdatnes. Tie ir nelieli faili, kas tiek nosūtīti uz lietotāja ierīci (datoru, klēpjdatoru, planšetdatoru, viedtālruni utt.), lai atvieglotu navigāciju vietnē un saglabātu statistiku. Lietotājs var atspējot sīkfailus, pārlūkprogrammas iestatījumos atlasot šo opciju.

Atruna un atbildība

Izmantojot šo vietni, jūs esat pilnībā atbildīgs par savām darbībām. KIVI, tās pārstāvji, tīkla dalībnieki un citas struktūras nav atbildīgi par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, piemēram, materiāliem zaudējumiem, datu vai programmu zudumu, finansiāliem zaudējumiem, kas radušies šīs Vietnes vai ar to saistīto vietņu lietošanas rezultātā. Mēs vēršam jūsu uzmanību uz to, ka uz noteiktiem Vietnē piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem var attiekties īpaši noteikumi, kā arī ierobežojumi un/vai slēgti dažās valstīs.

Uzņēmums KIVI savā vietnē sniedz iespēju caur serveriem nosūtīt personiskus ziņojumus, kas ļauj citiem cilvēkiem nodot savus kontaktus, saites uz rakstiem vai dokumentiem.

Lietotāja atbildība

Vietnes lietotāji apņemas ievērot šos lietošanas noteikumus un izmantos Vietni uz savu risku. Lietojot Vietni, automātiski tiek pieņemts, ka lietotājs ir piekritis šiem lietošanas noteikumiem. KIVI neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies šīs Vietnes lietošanas rezultātā vai saistībā ar to. Lietotājiem ir jāaizsargā sava aparatūra pret vīrusiem, KIVI par to nav atbildīgs.

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šī Vietne un sniegtie dati ir pakļauti Latvijas likumdošanai un ir rakstīti latviešu valodā.

Jebkurš strīds, kas rodas saistībā ar šo nosacījumu interpretāciju vai ieviešanu, ir jārisina Ukrainas tiesās saskaņā ar noteikto jurisdikciju un jurisdikciju vai citā veidā, atsevišķi vienojoties ar otru pusi.

Fotoattēlu un video izmantošanas tiesības

Tiesības uz vietnē izmantotajām fotogrāfijām un videoklipiem pieder uzņēmumam KIVI SMART PURCHASING, to struktūrām vai partneriem, ja vien nav norādīts citādi. Ja norādīts citādi, tiesības uz fotogrāfijām un video pieder norādītajiem uzņēmumiem vai konkrētām personām.

Garantijas un atbildība

Informāciju uzņēmums sniedz tādu, kāda tā ir bez jebkādas faktiskas vai netiešas garantijas, tostarp bez garantijas par piemērotību tirdzniecībai, izmantošanu kādam noteiktam mērķim vai trešo personu tiesību nepārkāpšanai. Mūsu interneta lapās jūs atradīsiet arī saites uz citiem interneta resursiem. Mēs vēlamies norādīt, ka mums nav nekāda sakara ar saistīto vietņu formu un saturu. Attiecīgi mēs nevaram garantēt šajās vietnēs sniegto datu atbilstību, pareizību, pilnīgumu vai kvalitāti. Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs paziņojam, ka mums nav nekāda sakara ar minēto vietņu saturu. Šis noteikums attiecas uz visām saitēm uz jebkādām ārējām vietnēm, kas ievietotas mūsu interneta lapās, kā arī to saturu.

"KIVI". VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.

MATERIĀLU IZMANTOŠANA IESPĒJAMA TIKAI AR ATĻAUJU "LLC KIVI SMART PURCHASING".

Cienījamais klient, ja jums ir kādi jautājumi, uzdodiet tos messenger ekspertam vai rakstiet mums uz Sazinieties ar mums
Saziņai, lūdzu, izvēlieties kurjeru