Kontakt

Potrebujete pomoc?

TV kníše sa a nejde zapnúť img

Vážený zákazník, ak:

- TV kníše sa na úvodnej obrazovke/logu;
- TV kníše sa počas inštalácie aktualizácie;
- TV kníše sa po inštalácii aktualizácie pri reštarte;
– TV sa po aktualizácii nezapne.

Odporúčame vám postupovať takto:

TV kníše sa a nejde zapnúť img

Vážený zákazník, ak:

- TV kníše sa na úvodnej obrazovke/logu;
- TV kníše sa počas inštalácie aktualizácie;
- TV kníše sa po inštalácii aktualizácie pri reštarte;
– TV sa po aktualizácii nezapne.

Odporúčame vám postupovať takto:

TV kníše sa a nejde zapnúť img

Vážený zákazník, ak:

- TV kníše sa na úvodnej obrazovke/logu;
- TV kníše sa počas inštalácie aktualizácie;
- TV kníše sa po inštalácii aktualizácie pri reštarte;
– TV sa po aktualizácii nezapne.

Odporúčame vám postupovať takto:

TV kníše sa a nejde zapnúť img

Vážený zákazník, ak:

- TV kníše sa na úvodnej obrazovke/logu;
- TV kníše sa počas inštalácie aktualizácie;
- TV kníše sa po inštalácii aktualizácie pri reštarte;
– TV sa po aktualizácii nezapne.

Odporúčame vám postupovať takto:

TV kníše sa a nejde zapnúť img

Vážený zákazník, ak:

- TV kníše sa na úvodnej obrazovke/logu;
- TV kníše sa počas inštalácie aktualizácie;
- TV kníše sa po inštalácii aktualizácie pri reštarte;
– TV sa po aktualizácii nezapne.

Odporúčame vám postupovať takto:

TV kníše sa a nejde zapnúť img

Vážený zákazník, ak:

- TV kníše sa na úvodnej obrazovke/logu;
- TV kníše sa počas inštalácie aktualizácie;
- TV kníše sa po inštalácii aktualizácie pri reštarte;
– TV sa po aktualizácii nezapne.

Odporúčame vám postupovať takto:

TV kníše sa a nejde zapnúť img

Vážený zákazník, ak:

- TV kníše sa na úvodnej obrazovke/logu;
- TV kníše sa počas inštalácie aktualizácie;
- TV kníše sa po inštalácii aktualizácie pri reštarte;
– TV sa po aktualizácii nezapne.

Odporúčame vám postupovať takto:

TV kníše sa a nejde zapnúť img

Vážený zákazník, ak:

- TV kníše sa na úvodnej obrazovke/logu;
- TV kníše sa počas inštalácie aktualizácie;
- TV kníše sa po inštalácii aktualizácie pri reštarte;
– TV sa po aktualizácii nezapne.

Odporúčame vám postupovať takto:

TV kníše sa a nejde zapnúť img

Vážený zákazník, ak:

- TV kníše sa na úvodnej obrazovke/logu;
- TV kníše sa počas inštalácie aktualizácie;
- TV kníše sa po inštalácii aktualizácie pri reštarte;
– TV sa po aktualizácii nezapne.

Odporúčame vám postupovať takto:

TV kníše sa a nejde zapnúť img

Vážený zákazník, ak:

- TV kníše sa na úvodnej obrazovke/logu;
- TV kníše sa počas inštalácie aktualizácie;
- TV kníše sa po inštalácii aktualizácie pri reštarte;
– TV sa po aktualizácii nezapne.

Odporúčame vám postupovať takto:

TV kníše sa a nejde zapnúť img

Vážený zákazník, ak:

- TV kníše sa na úvodnej obrazovke/logu;
- TV kníše sa počas inštalácie aktualizácie;
- TV kníše sa po inštalácii aktualizácie pri reštarte;
– TV sa po aktualizácii nezapne.

Odporúčame vám postupovať takto:

TV kníše sa a nejde zapnúť img

Vážený zákazník, ak:

- TV kníše sa na úvodnej obrazovke/logu;
- TV kníše sa počas inštalácie aktualizácie;
- TV kníše sa po inštalácii aktualizácie pri reštarte;
– TV sa po aktualizácii nezapne.

Odporúčame vám postupovať takto:

TV kníše sa a nejde zapnúť img

Vážený zákazník, ak:

- TV kníše sa na úvodnej obrazovke/logu;
- TV kníše sa počas inštalácie aktualizácie;
- TV kníše sa po inštalácii aktualizácie pri reštarte;
– TV sa po aktualizácii nezapne.

Odporúčame vám postupovať takto:

Vážený klient, ak máte nejaké otázky, opýtajte sa odborníka v messengeri alebo nám napíšte na Kontakt
Vyberte si messenger na komunikáciu