Kontakty

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým LLC \„KIVI SMART PURCHASING\“ shromažďuje, používá, udržuje a zveřejňuje informace shromážděné od uživatelů webových stránek https://kivismart.com/cz/ (dále jen \„stránky\“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na stránky a všechny produkty a služby nabízené společností LLC \„KIVI SMART PURCHASING\“.

Informace, které shromažďujeme

LLC „KIVI SMART PURCHASING“ může shromažďovat osobní údaje od uživatelů různými způsoby, včetně, ale nejen, když uživatelé navštíví naše stránky, zadají objednávku, vyplní formulář a v souvislosti s jinými aktivitami, službami, funkcemi nebo zdroje, které zpřístupňujeme na našich stránkách. Uživatelé mohou být podle potřeby požádáni o jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo. Osobní identifikační údaje budeme od uživatelů shromažďovat pouze v případě, že nám je dobrovolně předají. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnout osobní identifikační údaje, s výjimkou toho, že jim to může bránit v zapojení do určitých činností souvisejících se stránkou.

Neosobní identifikační údaje

Můžeme shromažďovat neosobní identifikační údaje o uživatelích při každé interakci s našimi stránkami. Neosobní identifikační údaje mohou zahrnovat název prohlížeče, typ počítače a technické informace o způsobech připojení uživatelů k naší Stránce, jako je operační systém a využívaný poskytovatel internetových služeb a další podobné informace.

Cookies webového prohlížeče

Naše stránky mohou používat cookies pro zlepšení uživatelské zkušenosti. Webové prohlížeče uživatelů umísťují soubory cookie na jejich pevný disk pro účely uchovávání záznamů a někdy i pro sledování informací o nich. Uživatelé se mohou rozhodnout nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby odmítal soubory cookie nebo aby je upozornil, když jsou soubory cookie odesílány. Pokud tak učiní, mějte na paměti, že některé části Stránek nemusí fungovat správně.

Jak používáme shromážděné informace

LLC "KIVI SMART PURCHASING" shromažďuje a používá osobní údaje uživatelů pro následující účely:

Zlepšení služeb zákazníkům: Poskytnuté informace nám pomáhají efektivněji reagovat na požadavky zákaznických služeb a potřeby podpory.

Přizpůsobení uživatelské zkušenosti: Můžeme použít souhrnné informace, abychom pochopili, jak naši uživatelé jako skupina využívají služby a zdroje poskytované na našich stránkách.

Pro zpracování plateb: Údaje, které o sobě uživatelé poskytnou při zadávání objednávky, můžeme použít pouze k poskytnutí služby této objednávce. Tyto informace nesdílíme s externími stranami s výjimkou rozsahu nezbytného k poskytování služby.

Zasílání pravidelných e-mailů: E-mailovou adresu můžeme použít k zasílání informací o uživateli a aktualizací týkajících se jejich objednávky. Může být také použit k odpovědi na jejich dotazy, dotazy a/nebo jiné požadavky. Pokud se uživatel rozhodne přihlásit se do našeho seznamu adresátů, bude dostávat e-maily, které mohou obsahovat novinky společnosti, aktualizace, související informace o produktech nebo službách atd. Pokud by se uživatel kdykoli chtěl odhlásit z odběru budoucích e-mailů, zahrnujeme podrobné pokyny k odhlášení ve spodní části každého e-mailu.

Jak chráníme vaše informace

Přijímáme vhodné postupy shromažďování, ukládání a zpracování dat a bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením vašich osobních údajů, uživatelského jména, hesla, informací o transakcích a údajů uložených na našich stránkách.

Sdílení vašich osobních údajů

Osobní identifikační údaje uživatelů neprodáváme, neobchodujeme ani nepronajímáme jiným. Můžeme sdílet obecné agregované demografické informace, které nejsou spojeny s žádnými osobními identifikačními údaji o návštěvnících a uživatelích, s našimi obchodními partnery, důvěryhodnými přidruženými společnostmi a inzerenty pro účely uvedené výše.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

LLC „KIVI SMART PURCHASING“ má právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat.

Vážený kliente, pokud máte nějaké dotazy, zeptejte se odborníka v messengeru nebo nám napište na Kontakty
Vyberte prosím messenger pro komunikaci