Kontakty

Legální informace

Legální informace

Stránky, které jsou dostupné na adrese www.kivismart.com/cz (dále jen „Stránky“), jsou určeny pro soukromé použití. Přístup a používání těchto stránek podléhá podrobným „Pravidlům a podmínkám používání stránek“ níže a platným zákonům a/nebo nařízením konkrétní země. Připojením a návštěvou těchto stránek bezpodmínečně a bezpodmínečně přijímáte tyto podmínky použití v plném rozsahu. Vlastník těchto stránek si vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat tyto podmínky použití bez předchozího upozornění a také si vyhrazuje právo provádět změny v obsahu, produktech a službách popsaných na těchto stránkách. Jakákoli taková změna bude povinná pro uživatele, kteří se potřebují seznámit s podmínkami používání této Stránky.

Práva k duševnímu vlastnictví

Vlastník webu upozorňuje uživatele, že velká část obsahu webu:

Jakákoli reprodukce, prezentace, použití, adaptace, úprava, zahrnutí, překlad, vcelku nebo zčásti, v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky (papír, zvuk, video, počítačový obrázek atd.) jakýchkoli \ log, ochranných známek uvedených výše, stejně jako obrázky nebo jiné informace o produktech prezentovaných na Stránkách jsou zakázány.

Ve všech ostatních případech bude jakékoli takové použití považováno za porušení autorských práv a/nebo práv k designu a/nebo ochranných známek a takové porušení bude potrestáno podle platných zákonů dané země.

Software, ochranné známky a loga použité na těchto stránkách jsou majetkem příslušných společností a nelze je používat bez souhlasu vlastníků těchto ochranných známek a log. Tento software je chráněn autorským právem a vyžaduje licenční smlouvu. Jejich použití bez předchozího písemného souhlasu majitele je přísně zakázáno. Tento software je chráněn autorským právem a jeho použití na Stránkách podléhá interní licenční smlouvě. Jeho neoprávněné použití je porušením autorských práv.

Informace o produktech a službách

Grafické obrázky, fotografie, videa a informace prezentované na stránkách tohoto webu jsou založeny na technických datech platných v době jejich umístění na web nebo v případě, že k nim byly provedeny příslušné doplňky a změny. KIVI nemůže zaručit, že všechny informace jsou aktuální v době, kdy si stránku prohlížíte. V souladu s politikou neustálého zlepšování svých produktů si KIVI vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace, vybavení, barvy a možnosti. Moderní technologie reprodukce obrazu navíc neumožňují spolehlivou reprodukci barev. V každém případě je veškerý obsah těchto stránek prezentován pouze pro informační účely a nevyplývají z něj žádné závazky.

Společnost KIVI také nemůže zaručit, že stránka neobsahuje chyby a viry, které mohou poškodit vaše elektronické výpočetní zařízení a/nebo software. S přihlédnutím k podmínce změny podmínek prodeje se za platné považují ceny v den dodání. Uvedené ceny by měly být považovány za doporučené pro naše partnery. Ceny jsou platné v době zveřejnění, není-li uvedeno jinak, a mohou se bez upozornění změnit. Informace o aktuálních cenách získáte u oficiálních prodejců.

KIVI/ KIVI MEDIA a Osobní údaje

Registrace uživatele na webu KIVI je bezplatná, dobrovolná a provádí se na adrese na internetu: http://www.kivismart.com/cz Uživatelem webu je fyzická osoba registrovaná na webu v souladu s postupem stanovený těmito Pravidly, který dosáhl zákonného věku podle právních předpisů Ukrajiny pro přijetí těchto Pravidel a má příslušné oprávnění (dříve a dále - Uživatel).

KKIVI dodržuje ustanovení platné legislativy o ochraně osobních údajů. Veškeré informace, které poskytnete při používání této stránky týkající se osobních údajů (telefonní čísla, adresy atd.), budou společností KIVI použity pouze pro účely uvedené níže. Poskytnutím informací při používání těchto stránek, jakož i prostřednictvím jakéhokoli jiného kontaktu s KIVI souhlasíte s tím, že příslušné informace nejsou důvěrné a mohou být uloženy a používány KIVI nyní i v budoucnu za účelem:

Souhlasíte také s tím, že KIVI poskytne uvedené informace autorizovaným prodejcům KIVI, jakož i společnostem v rámci skupiny společností KIVI a dalším partnerským společnostem pro výše uvedené účely. Pokud si nepřejete, aby vámi poskytnuté informace byly sdíleny s třetími stranami, zaškrtněte prosím příslušné políčko na jakémkoli formuláři, který používáte k poskytnutí takových informací. KIVI může zejména použít vaše telefonní číslo a další kontaktní údaje, aby vás kontaktovala.

Pokud si nepřejete, aby společnost KIVI mohla tyto informace používat, můžete stránku s vašimi osobními údaji kdykoli smazat.

Ochrana osobních údajů a pravidla pro používání cookies (cookies)

1. Osobní údaje

Používání těchto stránek je možné bez poskytnutí vašich osobních údajů a dalších důvěrných informací. Pokud jde o osobní údaje, které jste nám sdělili, KIVI zaručuje jejich uchování a bezpečnost. Některé osobní údaje jsou nezbytné pro úplnější uspokojení vašich žádostí o informace a/nebo pro zpracování vašeho požadavku, například pro přihlášení k odběru newsletteru, a pro tyto účely mohou být předány třetím stranám.

Upozorňujeme na skutečnost, že za účelem zlepšení kvality poskytování služeb mohou být některé neosobní údaje automaticky shromažďovány, když používáte stránky.

2. Soubory cookie

Uživatel je informován, že Stránka používá cookies. Jsou to malé soubory, které se odesílají do zařízení uživatele (počítač, notebook, tablet, chytrý telefon atd.), aby usnadnily navigaci na webu a vedly statistiky. Uživatel může cookies zakázat výběrem této možnosti v nastavení prohlížeče.

Zřeknutí se odpovědnosti a odpovědnosti

Používáním těchto stránek nesete plnou odpovědnost za své činy. Společnost KIVI, její zástupci, členové sítě a další struktury nenesou odpovědnost za škody, přímé ani nepřímé, jako jsou materiální škody, ztráta dat nebo programů, finanční ztráty, v důsledku používání této Stránky nebo stránek s nimi spojených. Upozorňujeme na skutečnost, že určité produkty nebo služby poskytované na Stránkách mohou podléhat zvláštním předpisům a také omezením a/nebo mohou být v některých zemích uzavřeny.

Společnost KIVI vám na svých stránkách dává možnost posílat osobní zprávy prostřednictvím serverů, což vám umožňuje sdělovat dalším lidem vaše kontakty, odkazy na články nebo dokumenty.

Odpovědnost uživatele

Uživatelé Stránek se zavazují dodržovat tyto podmínky používání a budou Stránku používat na vlastní riziko. Při používání Stránek se automaticky předpokládá, že uživatel přijal tyto podmínky používání. KIVI nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním těchto stránek. Uživatelé musí chránit svůj hardware před viry, KIVI v tomto ohledu nenese odpovědnost.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto Stránky a prezentované údaje podléhají legislativě České republiky a jsou psány v českém jazyce.

Jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s výkladem nebo implementací těchto podmínek musí být řešen u soudů Ukrajiny v souladu se stanovenou jurisdikcí a jurisdikcí, nebo jiným způsobem, samostatnou dohodou s druhou stranou.

Práva na použití fotografií a videí

Práva k fotografiím a videím použitým na stránce náleží společnosti KIVI SMART NÁKUP, jejich strukturám nebo partnerům, pokud není uvedeno jinak. Pokud je uvedeno jinak, práva k fotografiím a videím náleží uvedeným společnostem nebo konkrétním osobám.

Záruky a odpovědnost

Informace jsou poskytovány společností tak, jak jsou bez jakékoli záruky, skutečné nebo předpokládané, včetně bez záruky obchodovatelnosti, použití pro jakýkoli konkrétní účel nebo neporušení práv třetích stran. Na našich internetových stránkách také naleznete odkazy na další internetové zdroje. Rádi bychom upozornili, že s formou a obsahem odkazovaných stránek nemáme nic společného. V souladu s tím nemůžeme zaručit relevanci, správnost, úplnost nebo kvalitu údajů poskytovaných na těchto stránkách. S ohledem na výše uvedené prohlašujeme, že nemáme nic společného s jakýmkoli obsahem uvedených stránek. Toto ustanovení se vztahuje na všechny odkazy na jakékoli externí stránky umístěné na našich internetových stránkách, jakož i na jejich obsah.

"KIVI". VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ JE MOŽNÉ POUZE S POVOLENÍM "LLC KIVI SMART PURCHASING".

Vážený kliente, pokud máte nějaké dotazy, zeptejte se odborníka v messengeru nebo nám napište na Kontakty
Vyberte prosím messenger pro komunikaci